Uchwała Nr IX/60/2011

Wersja do druku

Uchwała Nr IX/60/2011

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 18 lipca 2011 roku

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011 i lata następne

 

 

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie uchwala:

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały nr IV/27/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2011 i lata następne w następujący sposób:

1.       Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje nowe brzmienie

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.       Załącznik nr 3  Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje nowe brzmienie

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                         PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 893

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2011-08-05 13:39:29
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2011-08-05 13:42:11
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2011-08-05 13:42:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony