UCHWAŁA NR IV/33/2011

Wersja do druku

UCHWAŁA NR IV/33/2011

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 10 lutego 2010 roku

 

 

w sprawie zmiany w Uchwale NR XI/67/2007 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 września 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 11 Statutu Powiatu Pińczowskiego, a także art.45, ust.1 pkt 1 lit. B i pkt 2 lit. A i b oraz pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89) Rada Powiatu w Pińczowie uchwala co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XI/67/2007 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 września 2007 roku § 1 pkt2 otrzymuje nowe brzmienie:

 

„2. Arleta Fijałkowska – przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                         PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 848

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2011-03-09 14:17:50
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2011-03-09 14:19:24
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2011-03-09 14:19:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony