UCHWAŁA NR II/8/2010

Wersja do druku

UCHWAŁA NR II/8/2010

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 16 grudnia 2010 rok

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

Na podstawie art.190 ust.1 pkt 2b oraz ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz.602 z późniejszymi zmianami) w związku
z art.12 pkt 11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) i §9 ust.11 Statutu Powiatu – Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§1

Stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego Pana Włodzimierza Baduraka z okręgu wyborczego Nr 1 z listy Nr 14 „KWW Ziemia Pińczowska” wskutek wyboru na Burmistrza Miasta Pińczowa.

 

§2

Zobowiązuje się Starostę Pińczowskiego do niezwłocznego doręczenia zainteresowanemu niniejszej uchwały oraz przesłania jej Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach II.                                                                                                                                                                                                                   

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                          PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 827

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2011-02-18 12:53:23
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2011-02-18 12:59:05
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2011-02-18 12:59:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony