2010

Wersja do druku

2010

UCHWAŁA NR I/1/2010

w sprawie przyjęcia Regulaminów Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR I/2/2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR I/3/2010

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR I/4/2010

w sprawie przyjęcia Regulaminów Wyboru Starosty i Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR I/5/2010

w sprawie wyboru Starosty Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR I/6/2010

w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR I/7/2010

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR II/8/2010

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

UCHWAŁA NR II/9/2010

w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR II/10/2010

w sprawie powołania i ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu

UCHWAŁA NR II/11/2010

w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR II/12/2010

w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR II/13/2010

w sprawie ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR II/14/2010

w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie

Uchwała Nr II/15/2010

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR II/16/2010

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/191/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2010 roku ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR III/17/2010

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Uchwała Nr III/18/2010

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Pińczowskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny a także wskazania organów do tego uprawnionych

UCHWAŁA NR III/19/2010

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania zryczałtowanej miesięcznej diety dla radnych oraz dla pełniących nieodpłatnie funkcje członków Zarządu

UCHWAŁA NR III/20/2010

w sprawie zmiany w Uchwale Nr II/9/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR III/21/2010

w sprawie zmiany w Uchwale Nr II/10/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania i ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu

UCHWAŁA NR III/22/2010

w sprawie zmiany w Uchwale Nr II/11/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR III/23/2010

w sprawie zmiany w Uchwale Nr II/12/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR III/24/2010

w sprawie zmiany w Uchwale NR XI/67/2007 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 września 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

UCHWAŁA NR III/25/2010

w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2011 roku

Uchwała Nr III/26/2010

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1660

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Rasała, data: 2011-01-31 11:50:57
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2011-01-31 11:59:49
Ostatnia zmiana: Grzegorz Mitka, data: 2014-04-22 07:17:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony