UCHWAŁA NR XXXIV/177/2009

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXIV/177/2009

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z  dnia 29 grudnia 2009  roku

 

w sprawie zmiany do Uchwały NR XXXI/166/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
o współfinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Remont mostu na rzece Nida” z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z  art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr  142, poz. 1592
z późn.  zm.) i § 9 ust.11 Statutu Powiatu uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale NR XXXI/166/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współfinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Remont mostu na rzece Nida” z innymi jednostkami samorządu terytorialnego paragraf 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 896

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2010-02-24 10:59:07
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2010-02-24 10:59:58
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2010-02-24 10:59:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony