UCHWAŁA NR XXXIV/170/2009

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXIV/170/2009

                                                             RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 29 grudnia 2009 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na
2010 rok

 

Działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Powiatu uchwala się co następuje:

 

§ 1

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu w  Pińczowie  na  2010 rok.

 

§ 2

Wymieniony  w  §1  plan  pracy  stanowi  załącznik  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kierkowski

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 882

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2010-02-24 10:20:26
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2010-02-24 10:21:05
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2010-02-24 10:21:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony