UCHWAŁA NR XVII/99/2008

Wersja do druku

UCHWAŁA  NR XVII/99/2008

RADY  POWIATU  W  PIŃCZOWIE

z dnia 17 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Pińczowie przy Placu Wolności 6/2  na czas nieoznaczony  

 

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), § 9 pkt8 lit. a Statutu Powiatu Pińczowskiego oraz art. 11, 12, 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603  z 2004r z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Pińczowie przy Placu Wolności 6/2 o pow. 26,90 m2 na czas nieoznaczony.

§ 2

Umowa najmu lokalu o jakim mowa w § 1 zostanie zawarta z Panią Janiną Grędą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia      


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1211

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2008-04-28 09:20:02
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2008-04-28 09:21:05
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2008-04-28 09:21:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony