2008

Wersja do druku

2008

UCHWAŁA NR XVI/93/2008

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2007 rok

UCHWAŁA NR XVI/94/2008

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008

UCHWAŁA NR XVI/97/2008

w sprawie utworzenia trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

UCHWAŁA NR XVI/95/2008

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR XV/88/2008

w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XV/89/2008

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XV/90/2008

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR XV/91/2008

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XV/92/2008

w sprawie określenia zadań finansowanych w 2008 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XVI/96/2008

w sprawie zmian do uchwały Nr XIV/81/2007 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

UCHWAŁA NR XVII/98/2008

w sprawie kupna własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Pińczowie przy Placu Wolności 6/2

UCHWAŁA NR XVII/99/2008

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Pińczowie przy Placu Wolności 6/2 na czas nieoznaczony

UCHWAŁA NR XVII/100/2008

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR XIX/101/2008

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego”, którego integralną częścią jest „Plan gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego”

UCHWAŁA NR XIX/102/2008

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na II półrocze 2008 roku

UCHWAŁA NR XIX/103/2008

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2008 roku

UCHWAŁA NR XIX/104/2008

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2008 roku

UCHWAŁA NR XIX/105/2008

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR XIX/106/2008

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2007

UCHWAŁA NR XIX/107/2008

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju

UCHWAŁA NR XIX/108/2008

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Pińczowskiego do realizacji przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego zadania „Kampania promocyjna Województwa Świętokrzyskiego” w latach 2008-2010

UCHWAŁA NR XIX/109/2008

w sprawie zmian do uchwały Nr V/33/2007 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa hali widowiskowo-sportowej i otwartej uzupełniającej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w Pińczowie”

Uchwała Nr XX/110/2008

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XX/111/2008

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XX/112/2008

w sprawie zbycia w formie rokowań nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40 stanowiącą własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXI/114/2008

w sprawie likwidacji Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXI/115/2008

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice

UCHWAŁA NR XXI/116/2008

w sprawie zmian w uchwale Rady Powiatu w Pińczowie Nr XIV/84/2007 z 27 grudnia 2007 roku regulującej tryb i rozliczanie dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXI/117/2008

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych w 2008 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXI/118/2008

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 lutego 2006 roku dotyczącej Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXI/120/2008

w sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXI/121/2008

w sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18a stanowiącą własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXI/122/2008

w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pińczowski

UCHWAŁA NR XXIII/124/2008

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego.

Uchwała Nr XXI/113/2008

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR XXIV/125/2008

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXIV/126/2008

w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008-2015

UCHWAŁA NR XXIV/127/2008

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2009 roku

UCHWAŁA NR XXIV/128/2008

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2009 roku

UCHWAŁA NR XXIV/129/2008

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009 roku

Uchwała Nr XXIV/130/2008

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XXIV/131/2008

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/76/2007 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2008 rok

UCHWAŁA NR XXIV/132/2008

w sprawie likwidacji Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni Bakteriologicznej i Pracowni Cytologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXIV/133/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pińczowski

UCHWAŁA NR XXIV/134/2008

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych w 2008 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXIV/135/2008

w sprawie ogłoszenia roku 2009 „Rokiem Adolfa Dygasińskiego”

UCHWAŁA NR XXIV/136/2008

w sprawie ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXIV/137/2008

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXIV/138/2008

w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie do Lokalnej Grupy Działania Ponidzie


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2409

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Rasała, data: 2008-03-13 09:36:44
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2008-03-13 09:39:24
Ostatnia zmiana: Przemysław Rasała, data: 2008-03-13 09:41:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony