UCHWAŁA NR IX/60/2007

Wersja do druku

UCHWAŁA  NR IX/60/2007

RADY  POWIATU  W  PIŃCZOWIE

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 18a stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

 Na podstawie art.12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), § 9 pkt 8 lit. a Statutu Powiatu Pińczowskiego oraz art. 11, 12, 13 ust. 1, 23 ust.7a i 25b ,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603  z 2004r z późn. zm.)  uchwala  się co następuje:

 

                                                             § 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne użyczenie   nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego, położonej w m.   Pińczów   oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 7/2 i 7/3  o łącznej pow. 0,0565 ha  obr 06,  dla której
w Sądzie Rejonowym w Pińczowie prowadzona jest księga wieczysta nr KW 24409.

 

                                                            § 2

Nieruchomość określoną w § 1 użycza się Stowarzyszeniu Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego na okres 6 lat na realizację projektów w ramach programu „Fundusz dla Organizacji Pozarządowych” w tym „CINGO Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych Powiatu Pińczowskiego

 

                                                            § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pińczowie.

                                                                               § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                   

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1196

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2007-07-17 11:32:02
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2007-07-17 11:33:19
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2007-07-17 11:33:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony