UCHWAŁA NR IX/59/2007

Wersja do druku

UCHWAŁA NR IX/59/2007

RADY POWIATU W PINCZOWIE

z dnia 28 czerwca 2007 roku

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

 

Na podstawie art. 12 pkt11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), oraz Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w wysokości 700,00 zł.

 

§ 2

Zatwierdza się wartość jednego punktu ustaloną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w wysokości 3,00 zł.

 

§ 3

Tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o najniższe wynagrodzenie i wartość jednego punktu sporządza Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.

 

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.

 

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIII/119/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2007 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1200

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2007-07-17 11:24:46
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2007-07-17 11:25:37
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2007-07-17 11:25:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony