2006

Wersja do druku

2006

UCHWAŁA NR I/2/2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR I/3/2006

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR I/4/2006

w sprawie przyjęcia Regulaminów Wyboru Starosty i Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR I/1/2006

w sprawie przyjęcia Regulaminów Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR I/5/2006

w sprawie wyboru Starosty Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR I/6/2006

w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR I/7/2006

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR II/8/2006

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

UCHWAŁA NR II/9/2006

w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR II/10/2006

w sprawie powołania i ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu

UCHWAŁA NR II/11/2006

w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR II/12/2006

w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR II/13/2006

w sprawie ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR II/14/2006

w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR II/15/2006

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/184/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2006 roku ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR III/16/2006

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

UCHWAŁA NR III/17/2006

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2007 roku

UCHWAŁA NR III/18/2006

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, nagród i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2007

UCHWAŁA NR III/19/2006

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Usuwania Odpadów Azbestowych

UCHWAŁA NR III/20/2006

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/184/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2006 roku ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr III/21/2006

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2514

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Rasała, data: 2006-12-06 09:23:43
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2006-12-06 09:33:37
Ostatnia zmiana: Przemysław Rasała, data: 2006-12-06 09:33:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony