UCHWAŁA NR XXXII/178/2006

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXII/178/2006

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 28 lutego 2006 roku

w sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości położonej w Chrobrzu Gm. Złota stanowiącą własność Powiatu Pińczowskiego

Na podstawie art.12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), art. 11, 12, 37 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r z późn. zm.) oraz § 9 pkt. 8 lit. a Statutu Powiatu Pińczowskiego uchwala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie przetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego, położonej w m. Chroberz Gm. Złota oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1068/14, 1058/4, 1058/5 o łącznej powierzchni 4,1211 ha, zabudowanej internatem oraz kotłownią, dla której w Sądzie Rejonowym
w Pińczowie prowadzona jest księga wieczysta nr KW 29392 i KW 27223.

§ 2

Sprzedaż nieruchomości określonej w § 1 nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pińczowie.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1414

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2006-03-14 12:44:23
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2006-03-14 12:45:01
Ostatnia zmiana: Marcin Galus, data: 2010-10-22 10:31:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony