UCHWAŁA NR XXIII/111/2005

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXIII/111/2005

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 24 lutego 2005 roku

w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 18a ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie uchwala co następuje:

§ 1

Jednostki budżetowe wymienione w załączniku Nr 1 do uchwały mogą gromadzić dochody własne na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

§ 2

Dochody własne, o których mowa w § 1 mogą pochodzić z następujących źródeł:

§ 3

Środki finansowe wymienione w § 2 przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostki budżetowe dochodów własnych.

 

 

 § 4

Traci moc Uchwała Nr XXVI/131/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2005 roku.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/111/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 24 lutego 2005 roku.

 

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DYSPONYUJĄCYCH RACHUNKAMI DOCHODÓW WŁASNYCH

 

 

  1. Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie,
  2. Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie,
  3. Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie,
  4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pińczowie,
  5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pińczowie,
  6. Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu
  7. Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1522

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2005-04-21 11:05:55
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2005-04-21 11:07:33
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2005-04-21 11:07:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony