Majątek Zespołu Szkół Zawodowych im.St. Staszica w PinczowieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-07-13 19:21:55

                                                     Majątek ZSZ

 

 

 

1. Budynki                                          -  3.053.828,84

2. Pozostałe środki trwałe                  -     186.286,90

3. Wyposażenie                                  -     464.157,81

4. Księgozbiór                                    -       29.556,31

 

 

 

 

 

                  Majątek gospodarstwa pomocniczego ZSZ

 

 

 

1.Środki trwałe w wartości brutto bez umorzeń           -   502.155.57

2.Wyposażenie                                  -     36.232.64       Powrót