PROTOKÓŁ NR VII/2003

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR VII/2003

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 25 czerwca 2003 roku

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.1005.

Stan 17 radnych – obecnych 12.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

5. Realizacja programu profilaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie:

6. Informacja z realizacji zadań z zakresu ochrony praw konsumentów na terenie powiatu pińczowskiego:

7. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na II półrocze 2003 roku.

8. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2003 roku:

9. Podjęcie uchwał:

10. Informacja Starosty z działalności Zarządu.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13. Zakończenie obrad.

 NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały są do wglądu w odrębnym katalogu):

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1502

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-14 11:51:28
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:12:39
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:12:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony