PROTOKÓŁ NR IV/2003

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR IV/2003

Z SESJI RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 18 lutego 2003 roku

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.1110.

Stan 17 radnych – obecnych 14.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu

5. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2003 roku.

6. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2003 roku:

7. Uchwalenie planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 rok.

8. Analiza stanu bezrobocia na terenie powiatu pińczowskiego za 2002 rok oraz kierunki działania zmierzające do jego zmniejszenia

9. Podjęcie uchwał:

10. Informacja Starosty z działalności Zarządu.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13. Zakończenie obrad.

NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały są do wglądu w odrębnym katalogu):

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1542

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-14 11:10:04
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:10:18
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:10:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony