UCHWAŁA NR XII/58/2003

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XII/58/2003

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie ogłoszenia roku 2004 Rokiem Republiki Pińczowskiej

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami / oraz § 9 ust. 11 Statutu Powiatu uchwala się co następuje:

§ 1

Ogłasza się rok 2004 Rokiem Republiki Pińczowskiej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1461

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-13 15:09:38
Opublikował(a): Wioleta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:37:10
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:37:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony