UCHWAŁA NR VIII/44/2003

Wersja do druku

UCHWAŁA NR VIII/44/2003

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 28 sierpnia 2003 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich

Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578
z poźn. zm.) i na podstawie §9 pkt 4 w związku z §9 pkt 11 Statutu Powiatu -Rada Powiatu uchwala:

§1

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do zabezpieczenia środków na budowę i modernizację dróg w budżecie powiatu na lata 2003 – 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

Załącznik Nr 1do uchwały

Nr VIII/44/2003

z dnia 28 sierpnia 2003 roku

 

Program wieloletnich działań w zakresie budowy (modernizacji) dróg powiatowych przy udziale finansowym środków SAPARD

 

Lp

Lata

realizacji

Nazwa zadania

Łączne nakłady finansowe

Budżet powiatu

SAPARD

Inne

1

2002

-

-

-

-

-

2

2003

Droga nr 15171 Mysiak-Szyszczyce-Jakubowice

Odc. Mysia-Orkanów

2053 mb

286229,67

143114,84

143114,83

-

3

2004

Droga nr 15332

Zagajów-Wolica

odc. Przepławka

730 mb

194789,86

97394,93

97394,93

 

4

2004

Droga nr 15785

Działoszyce-Dzierążnia

odc. Jakubowice-Januszowice

2070 mb

607211,31

303605,66

303605,65

 

5

2004

Droga nr 15108

Włoszczowice-Stawiany

odc. Gołuchów – Marynka

1620 mb

433550,73

216775,37

216775,36

 

6

2005

Droga nr15180

Niegosławice-Michałowice

odc. Wymysłów-Podlesie

3619 mb

1230460,00

615230,00

615230,00

 

7

2005

Droga nr 15 119

Chwałowice-Wygoda K.

odc. Szarbków-Chrabków

2845 mb

947385,00

473692,50

473692,50

 

8

2005

Droga nr 15172

Kobuzów – Drożejowice

odc. Dzierąznia-Kujawki

3310 mb

1132020,00

566010,00

566010,00

 

9

2005

Droga nr 13329

Zawale N. – Pawłowice

odc. Tur D-Pawłowice

2174 mb

750030,00

375015,00

375015,00

 

10

2006

Droga nr 15309

Chomentów – Kije

odc. Kije – Rębów

3363 mb

1126605,00

563302,50

563302,50

 

11

2006

Droga nr 15170

Kozubów – Polichno

odc. Kozubów-Sadek

3541 mb

1239350,00

619675,00

619675,00

 

12

2006

Droga nr 15320

Jadwinów-Pińczów

Odc. Kopernia-Skowronno D.

2460 mb

811800,00

405900,00

405900,00

 

13

2006

Droga nr 15174

Pasturka – Łatanice

odc. Zagość – Kotniki

2125 mb

743750,00

371875,00

371875,00

 

14

2006

Droga nr 15788

Lipówka- Szyszczyce

odc. Lipówka-Wolica

2386 mb

835100,00

417550,00

417550,00

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1641

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-13 14:50:30
Opublikował(a): Wioleta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:33:59
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:33:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony