UCHWAŁA NR IV/21/2003

Wersja do druku

UCHWAŁA NR IV/21/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 18 lutego 2003 roku

 

w sprawie przyjęcia programu na rzecz osób niepełnosprawnych “Równe Szanse” dla powiatu pińczowskiego na lata 2003-2006

Na podstawie art.4 ust.1 pkt5 w związku z art.12 pkt11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), §9 pkt11 Statutu Powiatu oraz §35a ust.1 pkt1 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn zm.) – uchwala się co następuje:

§1

Przyjmuje się program na rzecz osób niepełnosprawnych “Równe Szanse” dla powiatu pińczowskiego na lata 2003-2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie zadań wynikających z programu określonego w §1 zleca się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1627

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:59:40
Opublikował(a): Wioleta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:21:54
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:21:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony