UCHWAŁA NR IV/16/2003

Wersja do druku

UCHWAŁA NR IV/16/2003

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 18 lutego 2003 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2003 roku

 

 

Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Powiatu uchwala się co następuje:

§1

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu w Pińczowie na I półrocze 2003 roku.

§2

Wymieniony w § 1 plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                     PRZEWODNICZĄCY

                                   RADY POWIATU

                                 mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1506

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:48:17
Opublikował(a): Wioleta Usnarska, data publikacji: 2004-07-08 13:32:10
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-07-08 13:32:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony