UCHWAŁA NR II/10/2002

Wersja do druku

UCHWAŁA NR II/10/2002

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 5 grudnia 2002 roku

 

w sprawie powołania i ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 z 1998 r. poz.578 z późniejszymi zmianami) oraz §44 ust.1 Statutu Powiatu Pińczowskiego uchwala się co następuje:

§1

Powołuje się stałe Komisje Rady Powiatu:

  1. Komisja Budżetu i Finansów,
  2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,
  3. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej,
  4. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
  5. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki.

§2

Ustala się skład liczbowy Komisji określonych w §1:

  1. Komisja Budżetu i Finansów - 6 osób,
  2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, - 4 osoby,
  3. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, - 4 osoby,
  4. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, - 4 osoby,
  5. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki - 6 osób.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1545

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:19:52
Opublikował(a): Monika Pasternak, data publikacji: 2004-07-08 11:20:10
Ostatnia zmiana: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:20:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony