UCHWAŁA NR II/12/2002

Wersja do druku

UCHWAŁA NR II/12/2002

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 5 grudnia 2002 roku

 

w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie

 

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) i §44 ust.1 Statutu Powiatu – uchwala się co następuje:

§1

Powołuje się stałe Komisje Rady Powiatu w składzie:

 1. Komisja Budżetu i Finansów:
 2. Radny Ryszard Barna – członek Komisji

  Radny Włodzimierz Badurak – członek Komisji

  Radny Andrzej Cepak – członek Komisji

  Radny Bogusław Chałuda – członek Komisji

  Radny Kazimierz Dyraga – członek Komisji

 3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
 4. Radny Zbigniew Kawiorski – członek Komisji

  Radny Sławomir Spaczyński – członek Komisji

  Radny Paweł Mostek – członek Komisji

 5. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej:
 6. Radny Zbigniew Koniusz – członek Komisji

  Radny Paweł Mostek – członek Komisji

 7. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
 8. Radny Bogusław Chałuda – członek Komisji

  Radny Kazimierz Dyraga – członek Komisji

  Radny Jan Moskwa – członek Komisji

 9. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki:

             Radny Ryszard Barna – członek Komisji

Radny Zbigniew Kawiorski – członek Komisji

Radny Zbigniew Koniusz – członek Komisji

Radny Adam Korycki – członek Komisji

Radny Władysław Stępień – członek Komisji

§2

Wybór sekretarzy przez powołane w §1 stałe Komisje powinien nastąpić
w ciągu 14 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1645

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 10:56:44
Opublikował(a): Monika Pasternak, data publikacji: 2004-07-08 11:20:43
Ostatnia zmiana: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:20:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony