UCHWAŁA NR II/9/2002

Wersja do druku

UCHWAŁA NR II/9/2002

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 5 grudnia 2002 roku

 

w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pińczowie

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578 z późn. zm.), §37 ust.2 Statutu Powiatu oraz w oparciu o wyniki głosowania zapisane w protokole z sesji - Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

Radny Andrzej Cepak został wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§2

Radny Mirosław Warzecha został wybrany na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§3

Radna Teresa Sienkiewicz-Rek została wybrana na sekretarza Komisji Rewizyjnej.

§4

Radni:

  1. Grażyna Kossakowska – została wybrana na członka Komisji Rewizyjnej
  2. Adam Korycki – został wybrany na członka Komisji Rewizyjnej

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1724

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 10:42:47
Opublikował(a): Monika Pasternak, data publikacji: 2004-07-08 11:18:17
Ostatnia zmiana: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:18:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony