UCHWAŁA NR II/8/2002

Wersja do druku

UCHWAŁA NR II/8/2002

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 5 grudnia 2002 roku

w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Powiatu

Na podstawie art.12 pkt11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami) oraz art.4 pkt1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz.124 z późn. zmianami) – uchwala się co następuje:

§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

§ 2

Upoważnienie nie obejmuje prawa do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz do ustalenia wynagrodzenia i jego zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 15 listopada 2002 roku.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1608

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 10:41:08
Opublikował(a): Monika Pasternak, data publikacji: 2004-07-08 11:18:03
Ostatnia zmiana: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:18:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony