UCHWAŁA NR I/6/2002

Wersja do druku

UCHWAŁA NR I/6/2002

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 14 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego

Na podstawie art.27 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz §9 ust.2
i §53 ust.1 Statutu Powiatu Pińczowskiego – Rada Powiatu w oparciu o wyniki głosowania spisane w protokóle Komisji Skrutacyjnej, stanowiącym załącznik do protokołu z sesji, stwierdza co następuje:

§1

Członkami Zarządu Powiatu Pińczowskiego wybrani zostali:

1. Ryszard Barna

  1. Bogusław Chałuda
  2. Władysław Stępień

§2

Z członkiem Zarządu Władysławem Stępniem nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1528

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 10:33:37
Opublikował(a): Monika Pasternak, data publikacji: 2004-07-08 11:17:29
Ostatnia zmiana: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:17:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony