2021Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-07-02 14:29:13

Załączone pliki:

URP_XXII_152_2021
(URP_XXII_152_2021.pdf - 4344.457 KB) Data publikacji: 2021-01-18 12:56:30 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021-2034.

URP_XXII_153_2021
(URP_XXII_153_2021.pdf - 2691.182 KB) Data publikacji: 2021-01-18 12:57:03 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

URP_XXIII_154_2021
(URP_XXIII_154_2021.pdf - 289.189 KB) Data publikacji: 2021-04-08 11:27:25 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie określenia zadań finansowanych w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

URP_XXIII_155_2021
(URP_XXIII_155_2021.pdf - 5216.348 KB) Data publikacji: 2021-04-08 11:28:22 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pińczowskim na lata 2021-2023

URP_XXIII_156_2021
(URP_XXIII_156_2021.pdf - 2364.281 KB) Data publikacji: 2021-04-08 11:29:13 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktycznych mający na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opracowany na lata 2021- 2025

URP_XXIII_157_2021
(URP_XXIII_157_2021.pdf - 216.933 KB) Data publikacji: 2021-04-08 11:30:04 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany w Uchwale NR XX/130/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2021 rok

URP_XXIII_158_2021
(URP_XXIII_158_2021.pdf - 188.166 KB) Data publikacji: 2021-04-08 11:30:55 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany w uchwale NR XX/131/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2021 rok

URP_XXIII_159_2021
(URP_XXIII_159_2021.pdf - 705.34 KB) Data publikacji: 2021-04-08 12:18:48 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2021 roku

URP_XXIII_160_2021
(URP_XXIII_160_2021.pdf - 4118.332 KB) Data publikacji: 2021-04-08 12:19:51 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021-2034

URP_XXIII_161_2021
(URP_XXIII_161_2021.pdf - 4078.53 KB) Data publikacji: 2021-04-08 12:21:12 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Powrót