HISTORIA LICEUM PIŃCZOWSKIEGO

Wersja do druku

Historia Liceum Pińczowskiego

Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie ma najdłuższą historię spośród wszystkich szkół średnich powiatu pińczowskiego. Jak wykazał prof. Barycz, była to jedna z pierwszych szkół średnich w Polsce, a pierwsza typu humanistycznego. Jej początki sięgają roku 1551, kiedy to Grzegorz Orszak przekształcił szkołę parafialną w gimnazjum. Stała się ona wówczas nowoczesną placówką, opartą na zachodnioeuropejskich wzorach, która w pełni realizowała humanistyczne ideały.

Innym ważnym wydarzeniem w historii szkolnictwa średniego w Pińczowie, było utworzenie w 1701 r. kolonii akademickiej, mającej patronat Akademii Krakowskiej. Zwierzchnictwo Akademii polegało na opracowywaniu programu nauczania i podręczników, kształceniu nauczycieli i nadzorem nad działalnością i funduszami szkoły. Pod różnymi nazwami uczelnia działała z przerwami, przechodząc rozmaite koleje losu związane z tragicznymi wydarzeniami kraju i narodu.

To o niej właśnie wspomina Stefan Żeromski w “Syzyfowych pracach”. W murach tej szkoły kształciły się tak znane postacie jak Adolf Dygasiński, bł. Józef Pawłowski i Hugo Kołłątaj. Wśród wychowanków szkoły jest wielu wybitnych rektorów, profesorów wyższych uczelni, pracowników naukowych, nauczycieli, lekarzy oraz duchownych.

W dniach 28-30 września 2001 roku miał miejsce zjazd wychowanków szkoły z okazji podwójnego jubileuszu: 450-lecia istnienia gimnazjum humanistycznego oraz 300-lecia powołania do życia kolonii akademickiej Akademii Krakowskiej. Na obchodach rocznicowych zjawiło się kilkuset gości. Byli wśród nich m.in. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszek Ziejka i rektor Akademii Świętokrzyskiej Adam Massalski.

Od 1991 roku obowiązki dyrektora liceum pełni Eugeniusz Bogacz. Obecnie w szkole zatrudnionych jest 30 nauczycieli z pełnym kwalifikacjami, dobrze przygotowanych do wdrożenia reformy edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych. Duża grupa pedagogów posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z dwóch a nawet trzech przedmiotów.

Od kilku lat dodatkowym atutem jest możliwość zdawania łączonego egzaminu maturalnego z egzaminem wstępnym na AGH. Z każdym rokiem coraz więcej abiturientów wybiera tę formę. Większość z nich bez problemu dostaje się na wybrane przez siebie kierunki.

Z przyjęciem na studia nie mają także problemów absolwenci, którzy zdecydowali się na standardową maturę. Niemal wszyscy nasi wychowankowie podejmują naukę na wyższych uczelniach, często są to najbardziej renomowane szkoły wyższe.

Szczycimy się również sporą grupą laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu centralnym i okręgowym.

Obok działalności edukacyjnej duży nacisk kładzie się w LO na proces wychowania. Szkoła prowadzi ciągłą i aktywną współpracę z wieloma podmiotami, m.in.: Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną, Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury, Powiatowym Ośrodkiem Terapii Zajęciowej, Powiatową Strażą Pożarną, Komendą Powiatową Policji. Współpracujemy również z Ligą Obrony Kraju, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Polską Unią Karate, Międzynarodową Federacją Piłki Siatkowej.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. Przy LO działa Klub Olimpijczyka “Olimpionik”, który jest organizatorem m.in. Turnieju Złotej Drużyny w siatkówce dziewcząt i chłopców. Uczniowie zainteresowani sportami walki mogą uczestniczyć w zajęciach Klubu Shorin Ryu. Przez blisko 20 lat istnienia swoje umiejętności doskonaliło w nim blisko 1000 adeptów tej dyscypliny sportu. Niektórzy z nich odnosili sukcesy na arenach międzynarodowych i krajowych.

Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie jest bardzo ważnym ośrodkiem kulturotwórczym. Jesteśmy współorganizatorami Jesiennych Prezentacji Artystycznych Gitarą i Piórem, organizujemy wieczory poetyckie. W szkole działa również chór, zespół instrumentalno-wokalny, grupa teatralna, koło strzeleckie, Klub Europejski. Posiadamy również swoje czasopismo “Sztubak”, w którym uczniowie zamieszczają swoje pierwsze próby literackie i uczą się sztuki dziennikarstwa.

Tradycja, dobrze przygotowana kadra nauczycielska, wysoki poziom nauczania, dbałość o wychowanie to najważniejsze atuty Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja
w Pińczowie
.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2230

Wprowadził(a) do systemu: Wojciech Koza, data: 2003-12-23 10:42:18
Opublikował(a): Wojciech Koza, data publikacji: 2003-12-23 10:42:41
Ostatnia zmiana: Wojciech Koza, data: 2005-09-08 20:55:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony