2018Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-09-06 08:27:49

2018Załączone pliki:

UZP-337-2018
(UZP-337-2018.pdf - 6562.613 KB) Data publikacji: 2018-06-14 08:58:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2018 rok

UZP-338-2018
(UZP-338-2018.pdf - 45.92 KB) Data publikacji: 2018-06-14 08:59:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UZP-339-2018
(UZP-339-2018.pdf - 50.19 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:00:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

UZP-340-2018
(UZP-340-2018.pdf - 34.962 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:01:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytu

UZP-341-2018
(UZP-341-2018.pdf - 435.36 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:02:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-342-2018
(UZP-342-2018.pdf - 43.701 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:03:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie im. Hugona Kołłątaja

UZP-343-2018
(UZP-343-2018.pdf - 41.714 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:04:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława Staszica

UZP-344-2018
(UZP-344-2018.pdf - 44.701 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:06:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UZP-345-2018
(UZP-345-2018.pdf - 51.318 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:07:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie unieważnienia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie i Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-346-2018
(UZP-346-2018.pdf - 350.106 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:08:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

UZP-347-2018
(UZP-347-2018.pdf - 37.389 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:09:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława Staszica

UZP-348-2018
(UZP-348-2018.pdf - 49.785 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:10:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-349-2018
(UZP-349-2018.pdf - 40.557 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:13:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława Staszica

UZP-350-2018
(UZP-350-2018.pdf - 65.84 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:15:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

UZP-351-2018
(UZP-351-2018.pdf - 65.468 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:16:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-352-2018
(UZP-352-2018.pdf - 68.189 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:18:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: d) upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przeprowadzenia wszelkich działań związanych z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” przewidzianych do realizacji w 2018 roku z udziałem środków z budżetu państwa, którego beneficjentem jest Powiat Pińczowski

UZP-353-2018
(UZP-353-2018.pdf - 258.77 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:19:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

UZP-354-2018
(UZP-354-2018.pdf - 48.665 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:20:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-355-2018
(UZP-355-2018.pdf - 897.635 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:20:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-356-2018
(UZP-356-2018.pdf - 60.198 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:23:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

UZP-357-2018
(UZP-357-2018.pdf - 73.475 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:26:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-358-2018
(UZP-358-2018.pdf - 43.319 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:27:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-359-2018
(UZP-359-2018.pdf - 40.22 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:28:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

UZP-360-2018
(UZP-360-2018.pdf - 41.289 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:29:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-361-2018
(UZP-361-2018.pdf - 37.922 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:31:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

UZP-362-2018
(UZP-362-2018.pdf - 372.07 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:32:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

UZP-363-2018
(UZP-363-2018.pdf - 41.023 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:34:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia kategorii drogi powiatowej

UZP-364-2018
(UZP-364-2018.pdf - 46.635 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:35:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

UZP-365-2018
(UZP-365-2018.pdf - 44.038 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:36:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-366-2018
(UZP-366-2018.pdf - 3831.088 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:37:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2017 rok

UZP-367-2018
(UZP-367-2018.pdf - 1196.155 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:38:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-368-2018
(UZP-368-2018.pdf - 61.318 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:39:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-369-2018
(UZP-369-2018.pdf - 60.929 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:41:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

UZP-370-2018
(UZP-370-2018.pdf - 38.688 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:42:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-371-2018
(UZP-371-2018.pdf - 40.72 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:43:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UZP-372-2018
(UZP-372-2018.pdf - 41.666 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:44:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

Powrót