2018

Wersja do druku

2018


Załączone pliki:

UZP-337-2018
(UZP-337-2018.pdf - 6562.613 KB) Data publikacji: 2018-06-14 08:58:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2018 rok

UZP-338-2018
(UZP-338-2018.pdf - 45.92 KB) Data publikacji: 2018-06-14 08:59:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UZP-339-2018
(UZP-339-2018.pdf - 50.19 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:00:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

UZP-340-2018
(UZP-340-2018.pdf - 34.962 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:01:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytu

UZP-341-2018
(UZP-341-2018.pdf - 435.36 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:02:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-342-2018
(UZP-342-2018.pdf - 43.701 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:03:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie im. Hugona Kołłątaja

UZP-343-2018
(UZP-343-2018.pdf - 41.714 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:04:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława Staszica

UZP-344-2018
(UZP-344-2018.pdf - 44.701 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:06:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UZP-345-2018
(UZP-345-2018.pdf - 51.318 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:07:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie unieważnienia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie i Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-346-2018
(UZP-346-2018.pdf - 350.106 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:08:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

UZP-347-2018
(UZP-347-2018.pdf - 37.389 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:09:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława Staszica

UZP-348-2018
(UZP-348-2018.pdf - 49.785 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:10:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-349-2018
(UZP-349-2018.pdf - 40.557 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:13:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława Staszica

UZP-350-2018
(UZP-350-2018.pdf - 65.84 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:15:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

UZP-351-2018
(UZP-351-2018.pdf - 65.468 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:16:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-352-2018
(UZP-352-2018.pdf - 68.189 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:18:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: d) upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przeprowadzenia wszelkich działań związanych z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” przewidzianych do realizacji w 2018 roku z udziałem środków z budżetu państwa, którego beneficjentem jest Powiat Pińczowski

UZP-353-2018
(UZP-353-2018.pdf - 258.77 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:19:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

UZP-354-2018
(UZP-354-2018.pdf - 48.665 KB) Data publikacji: 2018-06-14 09:20:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-355-2018
(UZP-355-2018.pdf - 897.635 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:20:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-356-2018
(UZP-356-2018.pdf - 60.198 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:23:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

UZP-357-2018
(UZP-357-2018.pdf - 73.475 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:26:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-358-2018
(UZP-358-2018.pdf - 43.319 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:27:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-359-2018
(UZP-359-2018.pdf - 40.22 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:28:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

UZP-360-2018
(UZP-360-2018.pdf - 41.289 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:29:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-361-2018
(UZP-361-2018.pdf - 37.922 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:31:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

UZP-362-2018
(UZP-362-2018.pdf - 372.07 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:32:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

UZP-363-2018
(UZP-363-2018.pdf - 41.023 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:34:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia kategorii drogi powiatowej

UZP-364-2018
(UZP-364-2018.pdf - 46.635 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:35:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

UZP-365-2018
(UZP-365-2018.pdf - 44.038 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:36:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-366-2018
(UZP-366-2018.pdf - 3831.088 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:37:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2017 rok

UZP-367-2018
(UZP-367-2018.pdf - 1196.155 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:38:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-368-2018
(UZP-368-2018.pdf - 61.318 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:39:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-369-2018
(UZP-369-2018.pdf - 60.929 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:41:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

UZP-370-2018
(UZP-370-2018.pdf - 38.688 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:42:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-371-2018
(UZP-371-2018.pdf - 40.72 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:43:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UZP-372-2018
(UZP-372-2018.pdf - 41.666 KB) Data publikacji: 2018-06-14 10:44:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP-373-2018
(UZP-373-2018.pdf - 57.744 KB) Data publikacji: 2018-09-03 15:06:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP-374-2018
(UZP-374-2018.pdf - 61.49 KB) Data publikacji: 2018-09-03 15:07:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-375-2018
(UZP-375-2018.pdf - 1195.055 KB) Data publikacji: 2018-09-03 15:10:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018-2033

UZP-376-2018
(UZP-376-2018.pdf - 473.726 KB) Data publikacji: 2018-09-03 15:11:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-377-2018
(UZP-377-2018.pdf - 53.457 KB) Data publikacji: 2018-09-03 15:12:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP-378-2018
(UZP-378-2018.pdf - 712.088 KB) Data publikacji: 2018-09-03 15:13:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu wyrębu drzew z pasów drogowych dróg powiatowych

UZP-379-2018
(UZP-379-2018.pdf - 54.356 KB) Data publikacji: 2018-09-03 15:14:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-380-2018
(UZP-380-2018.pdf - 1424.573 KB) Data publikacji: 2018-09-03 15:16:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-381-2018
(UZP-381-2018.pdf - 495.075 KB) Data publikacji: 2018-09-06 08:07:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

UZP-382-2018
(UZP-382-2018.pdf - 116.599 KB) Data publikacji: 2018-09-06 08:08:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: ustalenia stawek dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w 2018 roku

UZP-383-2018
(UZP-383-2018.pdf - 65.221 KB) Data publikacji: 2018-09-06 08:10:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-384-2018
(UZP-384-2018.pdf - 61.785 KB) Data publikacji: 2018-09-06 08:11:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku za warunki pracy dla dyrektorów szkół placówek powiatu pińczowskiego

UZP-385-2018
(UZP-385-2018.pdf - 66.364 KB) Data publikacji: 2018-09-06 08:11:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-386-2018
(UZP-386-2018.pdf - 1320.925 KB) Data publikacji: 2018-09-06 08:13:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 roku

UZP-387-2018
(UZP-387-2018.pdf - 63.754 KB) Data publikacji: 2018-09-06 08:14:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-388-2018
(UZP-388-2018.pdf - 54.824 KB) Data publikacji: 2018-09-06 08:17:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej), których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-389-2018
(UZP-389-2018.pdf - 1505.213 KB) Data publikacji: 2018-09-06 08:17:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-390-2018
(UZP-390-2018.pdf - 541.432 KB) Data publikacji: 2018-09-06 08:18:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Pińczowskiego za 2017 rok

UZP-391-2018
(UZP-391-2018.pdf - 186.104 KB) Data publikacji: 2018-09-06 08:19:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UZP-393-2018
(UZP-393-2018.pdf - 2105.989 KB) Data publikacji: 2018-09-06 08:20:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie mian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-394-2018
(UZP-394-2018.pdf - 38.497 KB) Data publikacji: 2018-09-06 08:21:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie uchylenia uchwały Nr 363/2018 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia kategorii drogi powiatowej

UZP-395-2018
(UZP-395-2018.pdf - 105.757 KB) Data publikacji: 2018-09-06 08:22:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-396-2018
(UZP-396-2018.pdf - 1191.019 KB) Data publikacji: 2018-09-06 08:23:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018-2033

UZP-392-2018
(UZP-392-2018.pdf - 148.98 KB) Data publikacji: 2018-10-24 10:56:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-397-2018
(UZP-397-2018.pdf - 1533.893 KB) Data publikacji: 2018-10-24 10:57:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-398-2018
(UZP-398-2018.pdf - 55.383 KB) Data publikacji: 2018-10-24 10:58:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pożyczki dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej

UZP-399-2018
(UZP-399-2018.pdf - 69.83 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:00:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia przekazywania sprawozdań budżetowych z jednostek organizacyjnych powiatu

UZP-400-2018
(UZP-400-2018.pdf - 143.55 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:01:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-401-2018
(UZP-401-2018.pdf - 1605.8 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:03:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-402-2018
(UZP-402-2018.pdf - 44.882 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:04:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie im. Hugona Kołłątaja

UZP-403-2018
(UZP-403-2018.pdf - 38.395 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:05:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia kategorii drogi powiatowej

UZP-404-2018
(UZP-404-2018.pdf - 36.22 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:07:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia kategorii drogi powiatowej

UZP-405-2018
(UZP-405-2018.pdf - 38.762 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:07:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej

UZP-406-2018
(UZP-406-2018.pdf - 51.027 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:09:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-407-2018
(UZP-407-2018.pdf - 50.132 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:10:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP-408-2018
(UZP-408-2018.pdf - 1707.675 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:11:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-409-2018
(UZP-409-2018.pdf - 48.583 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:13:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

UZP-410-2018
(UZP-410-2018.pdf - 59.189 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:14:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-411-2018
(UZP-411-2018.pdf - 3639.313 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:15:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

UZP-412-2018
(UZP-412-2018.pdf - 1678.129 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:16:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-413-2018
(UZP-413-2018.pdf - 409.09 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:17:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie w sezonie zimowym 2018/2019

UZP-414-2018
(UZP-414-2018.pdf - 41.261 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:18:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaopiniowania wniosku

UZP-415-2018
(UZP-415-2018.pdf - 122.483 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:19:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-416-2018
(UZP-416-2018.pdf - 876.246 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:20:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-417-2018
(UZP-417-2018.pdf - 66.02 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:21:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-418-2018
(UZP-418-2018.pdf - 39.862 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:22:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie

UZP-419-2018
(UZP-419-2018.pdf - 45.233 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:23:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zbycia środka trwałego nieprzydatnego do dalszego użytkowania przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie

UZP-420-2018
(UZP-420-2018.pdf - 44.266 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:25:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

UZP-421-2018
(UZP-421-2018.pdf - 56.708 KB) Data publikacji: 2018-10-24 11:25:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pożyczki dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej

UZP-422-2018
(UZP-422-2018.pdf - 432.68 KB) Data publikacji: 2019-03-21 14:44:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-423-2018
(UZP-423-2018.pdf - 3207.61 KB) Data publikacji: 2019-03-21 14:46:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018-2033

UZP-424-2018
(UZP-424-2018.pdf - 919.213 KB) Data publikacji: 2019-03-21 14:47:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-425-2018
(UZP-425-2018.pdf - 55.403 KB) Data publikacji: 2019-03-21 14:48:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-426-2018
(UZP-426-2018.pdf - 1182.232 KB) Data publikacji: 2019-03-21 14:53:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018-2033

UZP-427-2018
(UZP-427-2018.pdf - 1013.488 KB) Data publikacji: 2019-03-21 14:54:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-428-2018
(UZP-428-2018.pdf - 34.599 KB) Data publikacji: 2019-03-21 14:56:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2017 rok Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-429-2018
(UZP-429-2018.pdf - 40.415 KB) Data publikacji: 2019-03-21 14:59:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińćzowie

UZP-430-208
(UZP-430-2018.pdf - 1643.842 KB) Data publikacji: 2019-03-22 10:20:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-431-2018
(UZP-431-2018.pdf - 251.763 KB) Data publikacji: 2019-03-22 10:22:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zbycia środka trwałego nieprzydatnego do dalszego użytkowania przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie

UZP-432-2018
(UZP-432-2018.pdf - 40.781 KB) Data publikacji: 2019-03-22 10:35:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zbycia środków trwałych nieprzydatnych do dalszego użytkowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

UZP-433-2018
(UZP-433-2018.pdf - 467.294 KB) Data publikacji: 2019-03-22 10:37:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

UZP-434-2018
(UZP-434-2018.pdf - 157.808 KB) Data publikacji: 2019-03-22 10:44:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

UZP-435-2018
(UZP-435-2018.pdf - 72.097 KB) Data publikacji: 2019-03-22 13:30:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-436-2018
(UZP-436-2018.pdf - 1052.752 KB) Data publikacji: 2019-03-22 13:33:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-437-2018
(UZP-437-2018.pdf - 46.487 KB) Data publikacji: 2019-03-22 13:34:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie środka trwałego

UZP-438-2018
(UZP-438-2018.pdf - 96.093 KB) Data publikacji: 2019-03-22 13:39:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany w Uchwale Nr 433/2018 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 17 października 2018 roku 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

UZP-439-2018
(UZP-439-2018.pdf - 41.857 KB) Data publikacji: 2019-03-22 13:48:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-440-2018
(UZP-440-2018.pdf - 8239.145 KB) Data publikacji: 2019-03-22 13:50:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019-2033 oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2019 rok

UZP-441-2018
(UZP-441-2018.pdf - 2411.395 KB) Data publikacji: 2019-03-22 13:52:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UZP-442-2018
(UZP-442-2018.pdf - 177.08 KB) Data publikacji: 2019-03-22 13:59:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

UZP-443-2018
(UZP-443-2018.pdf - 62.376 KB) Data publikacji: 2019-03-22 14:02:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40

UZP-444-2018
(UZP-444-2018.pdf - 52.986 KB) Data publikacji: 2019-03-22 14:05:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr 398/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku dotyczącej udzielenia pożyczki dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 543

Wprowadził(a) do systemu: Edyta Zych, data: 2018-06-13 15:01:40
Opublikował(a): Edyta Zych, data publikacji: 2018-06-13 15:02:38
Ostatnia zmiana: Edyta Zych, data: 2019-03-22 13:48:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony