2017

Wersja do druku

2017

Załączone pliki:

ZS-1-2017
(ZS-1-2017.pdf - 111.861 KB) Data publikacji: 2018-03-06 14:37:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pińczowie

ZS-2-2017
(ZS-2-2017.pdf - 124.015 KB) Data publikacji: 2018-03-06 14:39:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie podziału planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2017 roku

ZS-3-2017
(ZS-3-2017.pdf - 34.757 KB) Data publikacji: 2018-03-06 14:41:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie likwidacji pojazdów

ZS-4-2017
(ZS-4-2017.pdf - 56.867 KB) Data publikacji: 2018-03-06 14:41:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

ZS-5-2017
(ZS-5-2017.pdf - 33.769 KB) Data publikacji: 2018-03-06 14:48:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2017 roku

ZS-6-2017
(ZS-6-2017.pdf - 52.527 KB) Data publikacji: 2018-03-06 14:50:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2017-2020

ZS-7-2017
(ZS-7-2017.pdf - 31.262 KB) Data publikacji: 2018-03-06 14:54:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie realizacji zadań w zakresie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Aktywny Samorząd"

ZS-8-2017
(ZS-8-2017.pdf - 466.281 KB) Data publikacji: 2018-03-06 14:56:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-9-2017
(ZS-9-2017.pdf - 220.098 KB) Data publikacji: 2018-03-06 14:58:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie podziału planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2017 r.

ZS-10-2017
(ZS-10-2017.pdf - 1569.749 KB) Data publikacji: 2018-03-06 14:59:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pińczowie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

ZS-11-2017
(ZS-11-2017.pdf - 48.616 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:00:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

ZS-12-2017
(ZS-12-2017.pdf - 217.775 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:01:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie podziału planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2017 rok

ZS-13-2017
(ZS-13-2017.pdf - 139.224 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:03:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej

ZS-14-2017
(ZS-14-2017.pdf - 34.955 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:03:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie likwidacji pojazdów

ZS-14a-2017
(ZS-14a-2017.pdf - 32.841 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:04:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-15-2017
(ZS-15-2017.pdf - 55.957 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:06:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego", realizowanego przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ZS-16-2017
(ZS-16-2017.pdf - 36.154 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:07:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu 260805_2.0002 Chroberz, jednostka ewidencyjna Złota

ZS-17-2017
(ZS-17-2017.pdf - 40.18 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:09:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów: Biskupice, Kostrzeszyn, Pełczyska, Stawiszyce, Wojsławice, Wola Chroberska i Złota - jednostka ewidencyjna Złota

ZS-18-2017
(ZS-18-2017.pdf - 37.441 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:10:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania komisji do sprzedaży samochodu służbowego

ZS-19-2017
(ZS-19-2017.pdf - 35.177 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:10:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie likwidacji pojazdów

ZS-20-2017
(ZS-20-2017.pdf - 217.884 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:11:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2017 rok

ZS-21-2017
(ZS-21-2017.pdf - 56.48 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:14:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania składu komisji do dokonania oceny materiałów geodezyjnych i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania wytworzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie

ZS-22-2017
(ZS-22-2017.pdf - 39.628 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:15:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4.2017 Starosty Pińczowskiego z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

ZS-23-2017
(ZS-23-2017.pdf - 32.674 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:16:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-24-2017
(ZS-24-2017.pdf - 53.134 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:17:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji

ZS-25-2017
(ZS-25-2017.pdf - 90.475 KB) Data publikacji: 2018-03-06 15:17:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 52

Wprowadził(a) do systemu: Edyta Zych, data: 2018-03-06 14:36:20
Opublikował(a): Edyta Zych, data publikacji: 2018-03-06 15:19:17
Ostatnia zmiana: Edyta Zych, data: 2018-03-06 15:19:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony