WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Wersja do druku

Załącznik Nr 3

do Statutu Liceum

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. H. KOŁŁĄTAJA

W PIŃCZOWIE

 

Wewnątrzszkolny system oceniania został opracowany na podstawie art. 22 ust.  2 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 199, poz. 2046 ).

Edycja załącznika Nr 3 następuje przez otwarcie pliku WSO_LO.doc


Załączone pliki:

WSO_LO.doc
(WSO_LO.doc - 126.464 KB) Data publikacji: 2004-12-06 17:32:29 Redaktor: Wojciech Koza
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1946

Wprowadził(a) do systemu: Wojciech Koza, data: 2003-12-23 10:05:01
Opublikował(a): Wojciech Koza, data publikacji: 2003-12-23 10:05:34
Ostatnia zmiana: Wojciech Koza, data: 2004-12-06 17:35:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony