2016

Wersja do druku

2016


Załączone pliki:

ZS-1-2016
(ZS-1-2016.pdf - 207.512 KB) Data publikacji: 2017-02-08 12:43:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu Powiatu Pińczowskiego dla samorządowej instytucji kultury

ZS-2-2016
(ZS-2-2016.pdf - 118.58 KB) Data publikacji: 2017-02-08 12:44:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie podziału planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2016 rok

ZS-3-2016
(ZS-3-2016.pdf - 41.344 KB) Data publikacji: 2017-02-08 12:45:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32.2015 Starosty Pińczowskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

ZS-4-2016
(ZS-4-2016.pdf - 39.056 KB) Data publikacji: 2017-02-08 12:46:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

ZS-5-2016
(ZS-5-2016.pdf - 3267.491 KB) Data publikacji: 2017-02-08 12:47:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia szczegółowej organizacji komórek organizacyjnych Starostwa

ZS-6-2016
(ZS-6-2016.pdf - 33.403 KB) Data publikacji: 2017-02-08 12:49:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2016 roku

ZS-7-2016
(ZS-7-2016.pdf - 49.277 KB) Data publikacji: 2017-02-08 12:50:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32.2015 Starosty Pińczowskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

ZS-8-2016
(ZS-8-2016.pdf - 97.972 KB) Data publikacji: 2017-02-08 12:52:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Pińczowskiego

ZS-9-2016
(ZS-9-2016.pdf - 221.457 KB) Data publikacji: 2017-02-08 12:54:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2016 rok

ZS-10-2016
(ZS-10-2016.pdf - 32.481 KB) Data publikacji: 2017-02-08 12:54:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-11-2016
(ZS-11-2016.pdf - 1883.55 KB) Data publikacji: 2017-02-08 12:57:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Pińczowie"

ZS-12-2016
(ZS-12-2016.pdf - 40.908 KB) Data publikacji: 2017-02-08 12:59:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32.2015 Starosty Pińczowskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

ZS-13-2016
(ZS-13-2016.pdf - 111.423 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:01:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach wprowadzonego przez Prezesa Rady Ministrów pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP)

ZS-14-2016
(ZS-14-2016.pdf - 218.81 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:02:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian planu filmowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2016 rok

ZS-15-2016
(ZS-15-2016.pdf - 32.137 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:03:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-16-2016
(ZS-16-2016.pdf - 216.965 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:05:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2016 rok

ZS-17-2016
(ZS-17-2016.pdf - 32.397 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:06:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku nawalnego deszczu w dniu 28.07.2016r.

ZS-18-2016
(ZS-18-2016.pdf - 35.677 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:07:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie likwidacji pojazdów

ZS-19-2016
(ZS-19-2016.pdf - 35.114 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:08:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie likwidacji pojazdów

ZS-20-2016
(ZS-20-2016.pdf - 34.853 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:08:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie likwidacji pojazdów

ZS-21-2016
(ZS-21-2016.pdf - 97.054 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:09:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu Pińczowskiego

ZS-22-2016
(ZS-22-2016.pdf - 222.329 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:10:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2016 rok

ZS-23-2016
(ZS-23-2016.pdf - 36.632 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:14:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu 260805_2.0008 Probołowice, jednostka ewidencyjna Złota - obszar wiejski

ZS-24-2016
(ZS-24-2016.pdf - 39.677 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:17:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu 260805_2.0004 Miernów, jednostka ewidencyjna Złota - obszar wiejski

ZS-25-2016
(ZS-25-2016.pdf - 39.314 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:18:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu 260805_2.0014 Żurawniki, jednostka ewidencyjna Złota - obszar wiejski

ZS-26-2016
(ZS-26-2016.pdf - 53.653 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:20:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Powiatu Pińczowskiego do roku 2020

ZS-27-2016
(ZS-27-2016.pdf - 372.623 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:23:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego

ZS-28-2016
(ZS-28-2016.pdf - 235.713 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:24:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2016 rok

ZS-29-2016
(ZS-29-2016.pdf - 430.267 KB) Data publikacji: 2017-02-08 13:25:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Wewnętrznym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

ZS-31-2016
(ZS-31-2016.pdf - 49.294 KB) Data publikacji: 2018-03-06 13:27:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2016 r.

ZS-32-2016
(ZS-32-2016.pdf - 54.144 KB) Data publikacji: 2018-03-06 13:29:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przeprowadzenia dokonania weryfikacji sald należności i zobowiązań publicznoprawnych

ZS-33-2016
(ZS-33-2016.pdf - 33.307 KB) Data publikacji: 2018-03-06 13:29:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-34-2016
(ZS-34-2016.pdf - 89.093 KB) Data publikacji: 2018-03-06 13:30:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie pińczowskim w 2017 r.

ZS-35-2016
(ZS-35-2016.pdf - 41.637 KB) Data publikacji: 2018-03-06 13:31:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-36-2016
(ZS-36-2016.pdf - 40.984 KB) Data publikacji: 2018-03-06 13:38:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-38-2016
(ZS-38-2016.pdf - 54.24 KB) Data publikacji: 2018-03-06 13:41:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia wytycznych i dokumentów planistycznych do realizacji szkolenia obronnego w powiecie pińczowskim w 2017 roku

ZS-39-2016
(ZS-39-2016.pdf - 45.855 KB) Data publikacji: 2018-03-06 13:51:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pińczowie terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 988

Wprowadził(a) do systemu: Edyta Zych, data: 2017-02-08 12:38:27
Opublikował(a): Edyta Zych, data publikacji: 2017-02-08 12:39:25
Ostatnia zmiana: Edyta Zych, data: 2018-03-06 13:27:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony