2015

Wersja do druku

2015

Załączone pliki:

ZS/1/2015
(ZS-1-2015.pdf - 37.972 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:03:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji w celu przekazania nieruchomości Skarbu Państwa położone w miejscowości Chroberz na rzecz Gminy Złota

ZS/2/2015
(ZS-2-2015.pdf - 117.901 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:04:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie podziału planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

ZS/3/2015
(ZS-3-2015.pdf - 39.731 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:12:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30.2012 z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

ZS/4/2015
(ZS-4-2015.pdf - 170.242 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:20:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji do spraw Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego

ZS/5/2015
(ZS-5-2015.pdf - 46.52 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:21:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4.2012 Starosty Pińczowskiego z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ZS/6/2015
(ZS-6-2015.pdf - 58.738 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:24:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej pracownika Starostwa Powiatowego w Pińczowie samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy

ZS/7/2015
(ZS-7-2015.pdf - 59.644 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:25:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu pińczowskiego samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy

ZS/8/2015
(ZS-8-2015.pdf - 188.069 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:26:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

ZS/9/2015
(ZS-9-2015.pdf - 32.424 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:27:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2015 roku

ZS/10/2015
(ZS-10-2015.pdf - 31.653 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:29:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS/11/2015
(ZS-11-2015.pdf - 35.803 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:31:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie likwidacji pojazdu

ZS/12/2015
(ZS-12-2015.pdf - 90.907 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:34:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS/13/2015
(ZS-13-2015.pdf - 68.056 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:35:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Wewnętrznym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

ZS/14/2015
(ZS-14-2015.pdf - 188.293 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:36:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

ZS/15/2015
(ZS-15-2015.pdf - 35.47 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:38:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa na okres do 3 lat

ZS/16/2015
(ZS-16-2015.pdf - 32.05 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:48:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do samochodu służbowego

ZS/17/2015
(ZS-17-2015.pdf - 40.124 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:50:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie likwidacji pojazdów

ZS/18/2015
(ZS-18-2015.pdf - 187.352 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:53:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

ZS/19/2015
(ZS-19-2015.pdf - 751.308 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:54:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przygotowania organów administracji samorządowej powiatu pińczowskiego w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)

ZS/20/2015
(ZS-20-2015.pdf - 59.775 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:55:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania komisji ds. oszacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół

ZS/21/2015
(ZS-21-2015.pdf - 36.08 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:57:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania komisji ds. sprzedaży samochodu służbowego

ZS/22/2015
(ZS-22-2015.pdf - 131.939 KB) Data publikacji: 2015-11-13 12:58:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania autorskiego zespołu do opracowania "Planu Obrony Cywilnej Powiatu Pińczowskiego"

ZS/23/2015
(ZS-23-2015.pdf - 333.368 KB) Data publikacji: 2015-11-13 13:00:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie powiatu pińczowskiego

ZS/24/2015
(ZS-24-2015.pdf - 197.431 KB) Data publikacji: 2015-11-13 13:04:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

ZS/25/2015
(ZS-25-2015.pdf - 105.439 KB) Data publikacji: 2015-11-13 13:06:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Samorządowego Zespołu ds. Caf

ZS/26/2015
(ZS-26-2015.pdf - 42.36 KB) Data publikacji: 2015-11-13 13:11:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4.2012 Starosty Pińczowskiego z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

ZS/27/2015
(ZS-27-2015.pdf - 143.322 KB) Data publikacji: 2015-11-13 13:13:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pińczowie

ZS/28/2015
(ZS-28-2015.pdf - 30.379 KB) Data publikacji: 2015-11-13 13:14:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS/29/2015
(ZS-29-2015.pdf - 208.421 KB) Data publikacji: 2015-11-13 13:16:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

ZS/30/2015
(ZS-30-2015.pdf - 85.139 KB) Data publikacji: 2015-11-13 13:18:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie powiatu pińczowskiego treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza w ramach ćwiczenia RENEGADE-SAREX 15/II

ZS/31/2015
(ZS-31-2015.pdf - 35.093 KB) Data publikacji: 2015-11-13 13:18:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie likwidacji pojazdów

ZS/32/2015
(ZS-32-2015.pdf - 56.661 KB) Data publikacji: 2015-11-13 13:19:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

ZS/33/2015
(ZS -33-2015.pdf - 199.622 KB) Data publikacji: 2015-11-13 13:20:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

ZS/34/2015
(ZS-34-2015.pdf - 754.852 KB) Data publikacji: 2017-02-07 14:48:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZS/35/2015
(ZS-35-2015.pdf - 52.053 KB) Data publikacji: 2017-02-07 14:49:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

ZS/36/2015
(ZS-36-2015.pdf - 205.597 KB) Data publikacji: 2017-02-07 14:50:51 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

ZS/36/1/2015
(ZS-36-1-2015.pdf - 64.912 KB) Data publikacji: 2017-02-07 14:53:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS/37/2015
(ZS-37-2015.pdf - 223.093 KB) Data publikacji: 2017-02-07 14:54:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

ZS/38/2015
(ZS-38-2015.pdf - 39.303 KB) Data publikacji: 2017-02-07 14:59:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS/39/2015
(ZS-39-2015.pdf - 85.226 KB) Data publikacji: 2017-02-07 15:00:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie pińczowskim w 2016 roku

ZS/40/2015
(ZS-40-2015.pdf - 35.481 KB) Data publikacji: 2017-02-07 15:03:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Starosty Pińczowskiego z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalania zasad korzystania z służbowych samochodów w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS/41/2015
(ZS-41-2015.pdf - 31.743 KB) Data publikacji: 2017-02-07 15:03:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS/42/2015
(ZS-42-2015.pdf - 217.145 KB) Data publikacji: 2017-02-07 15:05:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1212

Wprowadził(a) do systemu: Edyta Zych, data: 2015-11-13 11:43:23
Opublikował(a): Edyta Zych, data publikacji: 2015-11-13 11:46:08
Ostatnia zmiana: Edyta Zych, data: 2017-02-07 15:05:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony