Komisje Rady Powiatu Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-07-12 10:48:21

1.     Komisja Rewizyjna:

      Radny Andrzej Cepak       - przewodniczący Komisji

Radny Michał Leszczyński - zastępca przewodniczącego Komisji

Radna Iwona Chlewicka    - sekretarz Komisji

Radny Zbigniew Koniusz   - członek Komisji

Radny Andrzej Głogowiec - członek Komisji

 

 

2. Komisja Budżetu i Finansów:

      Radny Ireneusz Gołuszka  - przewodniczący Komisji

Radny Bogusław Chałuda              – członek Komisji

Radna Iwona Chlewicka                – członek Komisji

Radny Marek Długosz                   – członek Komisji

Radny Jerzy Kułaga                       – członek Komisji

Radna Irena Moskwa                    – członek Komisji

 

3.      Komisja Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego:

      Radny Zbigniew Koniusz   - przewodniczący Komisji

Radny Ryszard Barna                    – członek Komisji

Radny Andrzej Głogowiec             – członek Komisji

Radna Irena Moskwa                    – członek Komisji

Radny Zbigniew Szczepański         – członek Komisji

 

4.      Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

      Radny Michał Leszczyński - przewodniczący Komisji 

Radny Marek Długosz                   – członek Komisji

Radny Andrzej Kozera                  – członek Komisji

Radny Bogusław Chałuda              – członek Komisji

Radny Piotr Zachariasz                  – członek Komisji

 

5.      Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji:

      Radna Iwona Chlewicka   - przewodniczący Komisji

Radny Andrzej Kozera                  – członek Komisji

Radny Jacek Kapałka                   – członek Komisji

Radny Jerzy Kułaga                       – członek Komisji

Radny Zbigniew Szczepański         – członek Komisji

 

6. Komisja Oświaty Kultury Turystyki i Sportu:

      Radny Jacek Kapałka       - przewodniczący Komisji

Radny Ryszard Barna                    – członek Komisji

Radny Andrzej Cepak                   – członek Komisji

Radny Piotr Zachariasz                  – członek Komisji

Radny Ireneusz Gołuszka               – członek Komisji

                   Powrót