2013

Wersja do druku

.

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1
(Z1.pdf - 1779.713 KB) Data publikacji: 2013-10-21 09:49:30 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Wewnętrznym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 2
(Z2.pdf - 2007.237 KB) Data publikacji: 2013-10-21 09:52:15 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie ustalenia zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

Zarządzenie Nr 3
(Z3.pdf - 531.658 KB) Data publikacji: 2013-10-21 09:53:37 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarzadzenie Nr 4
(Z4.pdf - 450.037 KB) Data publikacji: 2013-10-21 09:56:19 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 35/2011 Starosty Pińczowskiego z dnia 3 października 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 5
(Z5.pdf - 1550.968 KB) Data publikacji: 2013-10-21 09:59:01 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie podziału planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2013 r.

Zarządzenie Nr 6
(Z6.pdf - 478.844 KB) Data publikacji: 2013-10-21 10:01:35 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2013 roku

Zarządzenia Nr 7
(Z7.pdf - 478.928 KB) Data publikacji: 2013-10-21 10:03:52 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzanminów w zakresie transportu drogowego taksówką

Zarzadzenie Nr 8
(Z8.pdf - 1390.724 KB) Data publikacji: 2013-10-21 10:07:59 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie ustalenia ceny pokrywającej koszt sporządzenia udostępnienia arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie

Zarządzenie Nr 9
(Z9.pdf - 1213.071 KB) Data publikacji: 2013-10-21 10:09:44 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 10
(Z10.pdf - 1752.366 KB) Data publikacji: 2013-10-21 10:35:55 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie podziału planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2013 r. z uwzględnieniem środków na realizację projektów PO KL Poddziałanie 6.1.3.

Zarządzenie Nr 11
(Z11.pdf - 577.575 KB) Data publikacji: 2013-10-21 10:39:43 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie powołania komisji ds. oceny złożonych wniosków w ramach programu "wyrównywanie różnic między regionami II"

Zarządzenie Nr 12
(Z12.pdf - 528.174 KB) Data publikacji: 2013-10-21 10:48:07 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie powołania komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku powodzi i nawalnego deszczu w dniu 7 i 8 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 13
(Z13.pdf - 1755.686 KB) Data publikacji: 2013-10-21 10:50:03 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie podziału planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2013 r. z uwzględnieniem środków na realizację projektów PO KL Poddziałanie 6.1.3.

Zarządzenie Nr 14
(Z14.pdf - 591.238 KB) Data publikacji: 2013-10-21 10:51:34 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 15
(Z15.pdf - 324.146 KB) Data publikacji: 2013-10-21 10:52:50 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie likwidacji pojazdów

Zarządzenie 15a
(Z15a.pdf - 1093.063 KB) Data publikacji: 2013-10-21 10:55:13 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu doskonalającego obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych

Zarządzenie Nr 16
(Z16.pdf - 459.256 KB) Data publikacji: 2013-10-21 10:57:13 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty

Zarządzenie Nr 17
(Z17.pdf - 1876.567 KB) Data publikacji: 2013-10-21 10:58:22 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie podziału planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2013 r. z uwzględnieniem środków na realizację projektów PO KL Poddziałanie 6.1.3.

Zarzadzenie Nr 18
(Z18.pdf - 646.643 KB) Data publikacji: 2013-10-21 10:59:57 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 19
(Z19.pdf - 513.393 KB) Data publikacji: 2013-10-21 11:01:26 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 20
(Z20.pdf - 443.283 KB) Data publikacji: 2013-10-21 11:03:06 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 21
(Z21.pdf - 540.349 KB) Data publikacji: 2013-10-21 11:05:59 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Pińczowskiego z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wyjazdu lub wyjścia służbowego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 22
(Z22.pdf - 1773.304 KB) Data publikacji: 2013-10-21 11:07:41 Redaktor: Katarzyna Korzeniowska

Opis: w sprawie podziału planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2013 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

Zarządzenie Nr 23
(ZS23-2013.pdf - 269.074 KB) Data publikacji: 2014-01-22 10:48:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 24
(ZS24-2013.pdf - 640.655 KB) Data publikacji: 2014-01-22 10:50:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie podziału planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2013 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1367

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Rasała, data: 2013-07-17 14:42:35
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2013-07-17 14:51:46
Ostatnia zmiana: Edyta Zych, data: 2014-01-22 10:50:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony