06.01.2004r.

2004-01-19 15:16:47 Zawiadomienia

06.01.2004r. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: - dane o wniosku w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „BUDWOJ” S.J. w Pińczowie, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w postaci żużli, popiołów paleniskowych, pyłów z kotłów oraz popiołów lotnych z węgla. Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro). 16.01.2004r. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: - dane o wniosku firmy „EUROCASH” w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia „Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi” wytwarzanymi na terenie CD w Pińczowie przy ul. Nowowiejskiej. Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój 22 (II piętro) w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości. 16.01.2004r. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: - dane o wniosku P.P.H.U. „PRESS-BET” z siedzibą w Bogucicach w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w postaci żużli, popiołów paleniskowych, pyłów z kotłów oraz popiołów lotnych z węgla. Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie, można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój 22 (II piętro) w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości. 16.01.2004r. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: - dane o wniosku Wójta Gminy Kije w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzania do rzeki Branka oczyszczonych ścieków sanitarnych z projektowanej oczyszczalni ścieków sanitarnych w Umianowicach gm. Kije. Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie, można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój 22 (II piętro), w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

06.01.2004r. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: - dane o wniosku w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „BUDWOJ” S.J. w Pińczowie, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w postaci żużli, popiołów paleniskowych, pyłów z kotłów oraz popiołów lotnych z węgla. Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro). 16.01.2004r. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: - dane o wniosku firmy „EUROCASH” w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia „Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi” wytwarzanymi na terenie CD w Pińczowie przy ul. Nowowiejskiej. Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój 22 (II piętro) w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości. 16.01.2004r. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: - dane o wniosku P.P.H.U. „PRESS-BET” z siedzibą w Bogucicach w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w postaci żużli, popiołów paleniskowych, pyłów z kotłów oraz popiołów lotnych z węgla. Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie, można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój 22 (II piętro) w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości. 16.01.2004r. W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: - dane o wniosku Wójta Gminy Kije w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzania do rzeki Branka oczyszczonych ścieków sanitarnych z projektowanej oczyszczalni ścieków sanitarnych w Umianowicach gm. Kije. Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie, można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój 22 (II piętro), w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

Zobacz również: