Zawiadomienie

2019-03-06 13:34:29 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" .....

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Gminy Kije  o wydanie pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków w ramach zadania "uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kije - przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach"

Zobacz również: