Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie

2018-07-24 14:27:59 Ogłoszenia o naborze

STAROSTA PIŃCZOWSKI ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie

 Ogłoszenie

 - Załącznik nr 1 -Oświadczenie o zdolności do czynności prawych

 -Załącznik nr 2 Kwestionariusz osobowy

- Załącznik Nr 3 Oświadczenie o niekaralności

- Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna

Informacja o wynikach naboru

Zobacz również: