Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Szyszczyce jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski

2018-03-20 14:03:49 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Szyszczyce jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Szyszczyce jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 262/1 o powierzchni 0.64 ha

S18032013480_0001.jpg 

 S18032013480_0002.jpg

Zobacz również: