Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

2017-12-27 14:31:19 Zawiadomienia

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z obsługą państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , a w szczególności mapy numerycznej ( ewmapa ) , bank osnów i programu ośrodek w terminie od dnia 15.01.2018r.do dnia 31.12.2018r. ogłoszenie nr 6344388-N-2017 z dnia 2017-12-19

GN.VIII.272.2.2017                                                            Pińczów dnia 27.12.2017r.

 

                                                Z A W I A D O M I E N I E

                         o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

na wykonanie prac związanych z obsługą państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , a w szczególności mapy numerycznej ( ewmapa ), bank osnów i programu ośrodek  w terminie od dnia 15.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

ogłoszenie nr 6344388-N-2017 z dnia 2017-12-19

 

      Unieważnia się przetarg nieograniczony na wykonanie prac związanych z obsługą państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , a w szczególności mapy numerycznej ( ewmapa ) , bank osnów i programu ośrodek  w terminie od dnia 15.01.2018r.do dnia 31.12.2018r. na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017r. poz. 1579 ) „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

      Przedmiotowe zamówienie publiczne obarczone jest wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego , a mianowicie źle przyjęto kryterium oceny ofert oraz zażądano dokumentów niezgodnych z obowiązującą ustawą prawo zamówień publicznych .

 

                                                                              STAROSTA PIŃCZOWSKI

 ZBIGNIEW KIERKOWSKI 

Zobacz również: