I N F O R M A C J A S T A R O S T Y P I Ń C Z O W S K I E G O

2017-07-06 15:00:36 Informacje o środowisku

I N F O R M A C J A S T A R O S T Y P I Ń C Z O W S K I E G O w sprawie operatu opisowo – kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej : 260805_2 Złota , obręb ewidencyjny : 260805_2.0008 Probołowice 260805_2 Złota , obręb ewidencyjny : 260805_2.0014 Żurawniki 260805_2 Złota , obręb ewidencyjny : 260805_2.0004 Miernów

STAROSTA  PIŃCZOWSKI

 

GN.VIII.6620.253.2016                                           Pińczów , dnia 2017-07-04

 

 

       I N F O R M A C J A  S T A R O S T Y   P I Ń C Z O W S K I E G O

w sprawie operatu opisowo – kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej :       

        260805_2 Złota , obręb ewidencyjny : 260805_2.0008 Probołowice

 

 

Zgodnie z art. 7d pkt.1 oraz 24a pkt.8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( t.j. z 2016 roku poz.1629 ze zm. ) informuję , że

w dniu 21 czerwca 2017r. projekt operatu opisowo – kartograficznego opracowany dla obrębu 260805_2.0008 Probołowice , jednostka ewidencyjna 260805_2 Złota sporządzony w latach 2016-2017 przez MERITUM-GEO s.c. Wojciech Grzesik , Piotr Grzesik stał się operatem ewidencji gruntów i budynków – został włączony do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pod numerem P.2608.2017.372 dnia 21 czerwca 2017r.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w w/w operacie opisowo-kartograficznym , może zgłaszać zarzuty do tych danych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Pińczowie .

 

                                                                            Starosta  Pińczowski                                                   

                                                                        mgr Zbigniew Kierkowski

 STAROSTA  PIŃCZOWSKI

 

GN.VIII.6620.254.2016                                    Pińczów , dnia 2017-07-04

 

 

       I N F O R M A C J A  S T A R O S T Y   P I Ń C Z O W S K I E G O

w sprawie operatu opisowo – kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej :       

          260805_2 Złota , obręb ewidencyjny : 260805_2.0014 Żurawniki

 

 

Zgodnie z art. 7d pkt.1 oraz 24a pkt.8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( t.j. z 2016 roku poz.1629 ze zm. ) informuję , że

w dniu 21 czerwca 2017r. projekt operatu opisowo – kartograficznego opracowany dla obrębu 260805_2.0014 Żurawniki , jednostka ewidencyjna 260805_2 Złota sporządzony w latach 2016-2017 przez MERITUM-GEO s.c. Wojciech Grzesik , Piotr Grzesik stał się operatem ewidencji gruntów i budynków – został włączony do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pod numerem P.2608.2017.373 dnia 21 czerwca 2017r.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w w/w operacie opisowo-kartograficznym , może zgłaszać zarzuty do tych danych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Pińczowie .

 

                                                                            Starosta  Pińczowski

                                                                          mgr Zbigniew Kierkowski

 STAROSTA  PIŃCZOWSKI

 

GN.VIII.6620.252.2016                                    Pińczów , dnia 2017-07-04

 

 

 

       I N F O R M A C J A  S T A R O S T Y   P I Ń C Z O W S K I E G O

w sprawie operatu opisowo – kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej :       

            260805_2 Złota , obręb ewidencyjny : 260805_2.0004 Miernów

 

Zgodnie z art. 7d pkt.1 oraz 24a pkt.8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( t.j. z 2016 roku poz.1629 ze zm. ) informuję , że

w dniu 21 czerwca 2017r. projekt operatu opisowo – kartograficznego opracowany dla obrębu 260805_2.0004 Miernów , jednostka ewidencyjna 260805_2 Złota sporządzony w latach 2016-2017 przez MERITUM-GEO s.c. Wojciech Grzesik , Piotr Grzesik stał się operatem ewidencji gruntów i budynków – został włączony do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pod numerem P.2608.2017.371 dnia 21 czerwca 2017r.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w w/w operacie opisowo-kartograficznym , może zgłaszać zarzuty do tych danych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Pińczowie .

 

                                                                            Starosta  Pińczowski

                                                                         mgr Zbigniew Kierkowski

Zobacz również: