Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2017-03-29 09:58:39 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie nr AB.VI.6743.1.4.2017, dotyczące budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gacki, obręb Leszcze, działka nr ewid.80/7

W dniu 27 marca 2017 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie PP. Zdzisławy i Janusza Żydek zam.Skotniki Dolne 62 , dotyczące zamiaru budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gacki, obręb Leszcze, na działce nr ewid.80/7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ W dniu 08 maja 2017 roku tutejszy organ wniósł sprzeciw do robót objętych przedmiotowym zgłoszeniem.

Zobacz również: