Zgłoszenie z art.29 ust.1 pkt1a - Grzegorz Skóra

2017-03-20 10:14:48 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.3.2017 dotyczące budowy budynku mieszkalnego w Działoszycach, na działce nr ewid. 484

dniu 15 marca 2017 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Grzegorza Skóry, zam. Chmielów 2, dotyczące zamiaru budowy budynku mieszkalnego w Działoszycach, na działce nr ewid. 484 .......................................................................................... W dniu 28 kwietnia 2017 roku tutejszy organ wniósł sprzeciw do planowanych robót

Zobacz również: