Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1a - Andrzej Łuczyk

2017-01-27 13:56:39 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.1.2017 przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Gaik, dz. nr 167/2

W dniu 26 stycznia 2017 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Andrzeja Łuczyka, zam. Gaik 2 , dotyczące zamiaru przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego w m. gaik, na działce nr ewid. 167/2. ............................................................................................ W dniu 28 lutego 2017 roku wniesiono sprzeciw do planowanych robót

Zobacz również: