Punkty bezpłatnych porad prawnych

2017-01-09 09:46:59 Aktualności

Punkty bezpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Pińczowie czynne zgodnie z poniższym harmonogramem: Porad prawnych udzielają: Radca Prawny Magdalena Konieczna - Różycka – w poniedziałek, wtorek w godz. 7:30 – 11:30 oraz piątek w godz. 7:30 – 9:30 Adwokat Józef A. Domaradzki – w środę, czwartek w godz. 7:30 – 11:30 i w piątek w godz. 9:30 – 11:30 Organizacja pozarządowa Fundacja HONESTE VIVERE – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 11:30 – 15:30 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej: 1) która nie ukończyła 26 lat, lub 2) która ukończyła 65 lat, lub 3) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, 4) kombatantom oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 5) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, 6) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, Od 1 stycznia 2017 roku do ustawy wprowadzono zmiany polegające na rozszerzeniu kategorii osób uprawnionych do bezpłatnych porad prawnych, tj. kobiety w ciąży, którym pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością.

Zobacz również: