Zawiadomienie

2016-12-05 13:59:36 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie, zamieszczono wniosek Sun Projekt 1 Sp. zo.o. Warszawa, ul. Wąwozowa 11/61 o pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,9MWp w Kijach, na działce nr ewid. 175/1 W ewidencji zamieszczono informację o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę wnioskowanej inwestycji.

Zobacz również: