Zawiadomienie

2016-11-23 12:33:25 Informacje o środowisku

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek SUN Projekt 2 Spółki z o.o. Warszawa ul.Wąwozowa 11/61 o pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,9 MWp w Kijach na działce nr ewid.811. W ewidencji zamieszczono informację o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę wnioskowanej inwestycji.

Zobacz również: