Zgłoszenie rozbudowy linii oświetlenia w Pińczowie AB.VI.6743.1.18.2016

2016-11-16 14:03:11 Wydział Budownictwa

W dniu 10 listopada 2016 roku Gmina Pińczów zgłosiła zamiar rozbudowy oświetlenia terenu przy ul.Nowy Świat w Pińczowie ----------------------------------------------------------------------------------------------------- W dniu 12 grudnia 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

W dniu 10 listopada 2016 roku Gmina Pińczów zgłosiła zamiar rozbudowy oświetlenia terenu w Pińczowie przy ul.Nowy Świat, obręb 5, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 144/4, 144/5, 144/13, 144/20, 144/22, 144/27, 146/19, 146/20, 146/24, 146/28, 146/29, 200/2, 200/3, 200/4

Zobacz również: