Uznanie za mienie gromadzkie nier. Zagajów, Zagajówek

2016-11-04 08:45:19 Aktualności

Orzeka uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone na terenie gminy Michałów, stanowiące drogi będące we władaniu Skarbu Państwa na zasadach posiadania samoistnego, położone w obr. Zagajów oraz obr. Zagajówek, oznaczone kolejno: • położone w m. Zagajów, obr. 18, gmina Michałów, stanowiących działki nr:  19 o pow. 0,09 ha,  32 o pow. 0,08 ha,  62 o pow. 0,38 ha,  118 o pow. 0,06 ha,  161 o pow. 0,10 ha,  202 o pow. 0,43 ha,  291 o pow. 0,08 ha,  703 o pow. 0,12 ha,  704 o pow. 0,06 ha,  705 o pow. 0,18 ha,  706 o pow. 0,11 ha,  708 o pow. 0,06 ha, • położone w m. Zagajówek, obr. 19, gmina Michałów, stanowiących działki nr:  35 o pow. 0,17 ha,  37 o pow. 0,44 ha,  57 o pow. 0,06 ha,  60 o pow. 0,06 ha,  61 o pow. 0,06 ha,  62 o pow. 0,29 ha,  220 o pow. 0,19 ha,  221 o pow. 0,16 ha,  276 o pow. 0,03 ha,  151 o pow. 0,14 ha.

GN.VIII.6827.26.2016

Zobacz również: