Zgłoszenie z art. 29 ust.1 pkt 19a

2016-11-03 14:53:23 Wydział Budownictwa

AB.VI.6743.1.17.2016 - zgłoszenie rozbudowy linii nn w Szczotkowicach. Inwestor PGE Dystrybucja S.A.

W dniu 31 października 2016 roku, PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie linii elektroenergetycznej nn, na działkach nr ewid. 48/2,49,86,89,88,6,97,144,143,149,194,195,196,197,162, położonych w Szczotkowicach, ............................................................ Po uzupełnieniu przedmiotowego zgłoszenia w dniu 07 grudnia 2016 roku, dniu 09 stycznia 2017 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: